1957 – 17. mája v kameňolome pri Valaskej Dubovej, asi 400 m od hlavnej cesty Ružomberok – Dolný Kubín smerom na Komjatnú, v polohe Brestová v k. ú. obce Valaská Dubová, bola nájdená ľudská kostra. Podľa opisu zástupcu LM v Ružomberku bol zosnulý nájdený v skalnej pukline pod kultúrnou vrstvou, uložený na bruchu, hlavou smerom na severozápad. Asi 2 m od kostrových pozostatkov bolo nájdené ohnisko s menším počtom črepov, ktoré robotníci zničili. V správe sa však neuvádza, z akého obdobia kostra pochádza a nebol určený ani jej vek a pohlavie (Pavlík 1957).