Jej pôvodné meno bolo Jelešnia podľa názvu potoka, pri ktorom bola založená. Zámocki pisári ju však pomaďarčili na Illésnu podľa maďarského označenia naturálnych dávok poddaných (élés, ílés). Toto sa však neujalo, lebo ľud používal názov Hladovka, čo bolo kontrastom Illésnej. Pôvodom mena nebolo slovo hlad. Skôr to mohol byť chlad (Chladovka) v d§sledku vysokej polohy. V skutočnosti vznikol názov z rodinného mena jej prvého šoltýsa, ktorý sa volal Krištof Hlad (Chlad, Klud, Claudus) a pochádzal asi z Nižnej (Kavuljak 1955, 100)
1598Illyeszna ako príslušenstvo hradu Orava patria medzi valaské osady založené v lesoch (Kavuljak 1955, 100)
1611Vo vizitácii E. Lányiho prichodí pod menom Hladovka a patrí k fare v Trstenej (Kavuljak 1955, 101)
1619„Jelessna alias Hladuowka“ má 5 valaských sedliakov okrem šoltýstva , na ktorom bol i mlyn (Kavuljak 1955, 101)
1622v daňových súpisoch je „Hladowka alias Jelessna“ (Kavuljak 1955, 101)
1624-1626žilo tu 17 rodín (asi 90 ľudí) (Kavuljak 1955, 101)
1626sa píše „Gelešna másképpen Hladovka“. V následujúcich rokoch názov Jelešnia úplne prestáva 
1659je tu 271 katolíkov, 152 evanjelikov, spolu 423 ľudí (Kavuljak 1955, 101)
1715žilo tu 25 rodín (asi 130 ľudí) (Kavuljak 1955, 101)
1778tu bolo 313 ľudí na 6 raliach (Kavuljak 1955, 101)
1787tu bola zriadená fara. Mali starý, drevený kostol, namiesto ktorého r. 1800-1808 postavili nový, murovaný. Starý drevený kostol predali r. 1808 Huťanom (Liptov) (Kavuljak 1955, 102)
1828tu bolo 128 domov a 732 ľudí (Kavuljak 1955, 102)
1837tu bol mlyn (Kavuljak 1955, 102)
1870tu bolo 137 domov a 613 ľudí (Kavuljak 1955, 102)
1930tu bolo 125 domov, 568 ľudí (Kavuljak 1955, 102)
1940137 domov a 557 ľudí (Kavuljak 1955, 102)