Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Image is not available
Propagujeme archeologické náleziská severného Slovenska
Image is not available
Povzbudzujeme k spolupráci pri ochrane nášho kultúrneho dedičstva
Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Image is not available

"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

osobnosti

Rozhovor so Štefanom Melišom

Štefan Meliš (foto: M. Portášik)

Jeden z najbližších spolupracovníkov Antona Petrovského-Šichmana. Aj takto by sa dal na prvý krát, z hľadiska prínosu archeológie na Považí, charakterizovať p. Štefan Meliš z Považskej Bystrice. Po dohovore s archeológom Jozefom Moravčíkom, ktorý stretnutie dohodol, mi venoval niekoľko hodín aby som sa oboznámil bližšie s jeho životným osudom – detstve a rodinnom zázemí, ako dokázal počas niekoľkých desaťročí objaviť desiatky nových archeologických nálezísk, založiť a viesť archeologický i numizmatický krúžok, ale i spísať stovky povestí a vystrúhať množstvo drevených figúrok. Čítať ďalej

Štefan Meliš – Rozhovor

Štefan Meliš (foto: M. Portášik)

Jeden z najbližších spolupracovníkov Antona Petrovského-Šichmana. Aj takto by sa dal na prvý krát, z hľadiska prínosu archeológie na Považí, charakterizovať p. Štefan Meliš z Považskej Bystrice. Po dohovore s archeológom Jozefom Moravčíkom, ktorý stretnutie dohodol, mi venoval niekoľko hodín aby som sa oboznámil bližšie s jeho životným osudom – detstve a rodinnom zázemí, ako dokázal počas niekoľkých desaťročí objaviť desiatky nových archeologických nálezísk, založiť a viesť archeologický i numizmatický krúžok, ale i spísať stovky povestí či vystrúhať množstvo drevených figúrok alebo napísať tucty veršíkov na rôzne témy. Čítať ďalej

Anton Petrovský-Šichman – Biografia

Anton Petrovský Šichman (Moravčík 2020, obr. 1, 286)

Dr. Anton Petrovský – Šichman sa narodil 7 júla 1919 v Žiline, v rodine obuvníka. Tu vychodil základnú školu aj Reálné gymnázium. Po absolvovaní Pedagogickej akadémie sa stal učiteľom a v rokoch 1938-1942 pôsobil v Ďurčinej, Fačkove a Bánovej. V roku 1943 nastúpil  ako riadny poslucháč Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity do seminára k prof. V. Budinskému – Kričkovi , kde študoval okrem archeológie aj jazykovedu. Doktorát filozofie získal v roku 1949, ale už od roku 1948 pôsobil  ako odborný asistent. Po odchode z Filozofickej fakulty sa stal externým pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, od roku 1953 Slovenskej akadémie vied v Nitre. Túto prácu vykonával v rokoch 1950 -1957. V roku 1957 prišiel ako prvý odborný pracovník do vtedajšieho Krajského múzea v Žiline, kde vytrval až do svojej smrti 5. mája  1967.

Zdroj: MORAVČÍK, Jozef: Anton Petrovský-Šichman. Žilina : Považské múzeum, 1998. 55 s.  ISBN 80-88877-12-1

MORAVČÍK, Jozef: Anton Petrovský-Šichman. In. M. Neumann – J. Mellnerová Šuteková (eds.). Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava 2020, 284-314.

Jozef Moravčík – Rozhovor

Obr. 1 Jozef Moravčík počas archeologického výskumu na mieste starej fary v Žiline (foto: M. Furman 2008)

Rozhovor s jedným z najvýznamnejších archeológov severozápadného Slovenska – Jozefom Moravčíkom, ktorý pôsobil v Považskom múzeu nepretržite od roku 1966 do roku 2007. Pre poznanie prehistórie severného Slovenska podnikol desiatky dôležitých archeologických výskumov, takmer každoročne prezentoval výsledky svojich výskumov v rôznych populárno-náučných periodikách i vedeckých štúdiách. Zhováral sa Martin Furman. Čítať ďalej

© 2021 septentrio

Theme by Anders NorenUp ↑

Späť